Kulturotwórcza funkcja gier
Współczesny status gier
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Propozycja nowej formuły konferencji

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na jedenastą już konferencję PTBG z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”. Od ubiegłego roku postanowiliśmy zmienić formułę naszego wydarzenia, prosimy więc o uważną lekturę poniższych informacji.

1. Proponujemy dwie możliwości aktywnego udziału w konferencji. Pierwsza z nich zakłada przesłanie zarówno abstraktu, jak i niedługiego tekstu, który jeszcze przed wydarzeniem zostanie udostępniony wszystkim uczestnikom. Drugą możliwością jest przekazanie wyłącznie abstraktu i tradycyjne wystąpienie.

2. Gorąco zachęcamy do nadsyłania tekstów konferencyjnych. W ten sposób będą Państwo mogli przedstawić swoje projekty pełniej niż w ustnym referacie, co pozwoli na bogatszą dyskusję i pomoże przygotować pracę do ewentualnej publikacji. Tekst powinien być krótki (14–18 tys. znaków) i sformatowany zgodnie z wymogami czasopisma „Homo Ludens”. Prosimy o zachowanie limitu objętości. Tekst może wyrażać wprost wątpliwości i pytania, jakimi chcieliby się Państwo podzielić z innymi uczestnikami – również takie, na które trudniej byłoby znaleźć miejsce w gotowym artykule naukowym.

Osoby, które skorzystają z tej formuły, zapraszamy do wygłoszenia krótkiego, 10-minutowego referatu. Będzie on okazją do przypomnienia głównych tez oraz przedstawienia dodatkowych spostrzeżeń (tudzież ewentualnie materiałów audiowizualnych). Wystąpieniom takim towarzyszyć będzie około 20-minutowa dyskusja, oparta na krótkim referacie oraz zawartości nadesłanego tekstu.

Ze względu na dobro dyskusji bardzo prosimy wszystkich uczestników konferencji o wcześniejsze zapoznawanie się z tekstami właściwymi dla wybranych bloków programowych.

3. Osoby, które zdecydują się na wystąpienie bez nadsyłania tekstu, będą mogły wygłosić tradycyjny 20-minutowy referat, któremu towarzyszyć będzie krótka dyskusja.

4. Terminarz konferencyjny można znaleźć tutaj.

Z pozdrowieniami i nadzieją na spotkanie w Poznaniu

Komitet Organizacyjny