Kulturotwórcza funkcja gier
(I)grając ze zdrowiem
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier

nt.

XXI wiek – wiekiem gier?

Przydatność gier w poznawaniu i kształtowaniu zjawisk społecznych

Poznań 22 – 23 listopada 2008


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badania Gier oraz Poznańskie Koło PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM mają zaszczyt zaprosić na czwartą konferencję z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”. Ogromne zainteresowanie poprzednimi konferencjami, które zaowocowały wydaniem dwutomowej, jak dotąd, publikacji, dowiodło interdyscyplinarności ludologii jako nauki zajmującej się badaniem szeroko pojętych gier. Dotychczasowe konferencje pokazały, że gry są jednym z kluczowych zagadnień współczesności. W roku 2008 do dyskusji proponujemy następujące tematy:


 1. Miejsce gier we współczesnej cywilizacji - kontynuacja czy przełom?
 2. Użyteczność gier dla rozwoju ekonomicznego, politycznego i społecznego.
 3. Ludologia w Polsce i na świecie - szanse rozwoju. Metody badań nad grami.
 4. Gry językowe i komunikacyjne w edukacji.
 5. Rozrywka/hobby/pasja/narkotyk. Gry w życiu jednostki, grupy, społeczności.
 6. Różnice kulturowe w treści i odbiorze gier. Gry międzykulturowe - medium komunikacji społeczeństw?
 7. Gra z perspektywy twórcy - zabawa, rzemiosło, sztuka, misja?
 8. Nowoczesne technologie wykorzystywane w grach.
 9. Nowe typy gier i ich miejsce w kulturze.
 10. Wizerunek gier w mediach i opinii publicznej.
 11. E-sporty i ich miejsce wśród innych dyscyplin sportowych.
 12. Wygrani i przegrani. Konkurencja, zwycięstwo i porażka w kulturze współczesnej.


Te i inne zagadnienia dotyczące miejsca gier w nauce, edukacji, kulturze chcieliśmy zaproponować Państwu do dyskusji. Zapraszamy do wyrażenia opinii medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier i dziennikarzy.

Plakat konferencji w formacie PDF – 2,15 MB