Kulturotwórcza funkcja gier
Przyszłość gier
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


XVIII KONFERENCJA NAUKOWA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA GIER
z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier  

nt.

Przyszłość gier

Poznań, 19–20 listopada 2022 roku

 
Po raz siedemnasty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem "Kulturotwórcza funkcja gier" (pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 2005 r.) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu zorganizowanym przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Zakładu Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu.

 

W tym roku proponujemy następujące zakresy zagadnień pod rozwagę jako tematy referatów oraz dyskusji:

- Gry jako reprezentacja i symulacja historii,

- Prawda, realizm i autentyczność historyczna w grach,

- Historyczne i społeczne traumy jako temat gier,

- Gry jako fabularna fikcja historyczna,

- Gry w szkolnym nauczaniu historii,

- Gry historyczne w edukacji nieformalnej (np. muzealnej),

- Gry jako nośnik dziedzictwa kulturowego,

- Projektowanie i produkcja gier historycznych,

- Polityczny wymiar gier w sporach o historię i dziedzictwo,

- Miejsce gier wśród innych mediów przedstawiających światy historyczne.

Poza tym zachęcamy do wystąpień dotyczących badań gier również w innych ujęciach - m.in. zastosowań w szeroko pojętej edukacji.

Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy. Do zobaczenia w Poznaniu!


Osoby, które w poprzednich latach uczestniczyły w konferencjach PTBG, uprzejmie prosimy o użycie przy rejestracji innych loginów i haseł.

Kontakt z organizatorami: gry@konferencja.org.